Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Chociaż w wynikach diagnostycznych występują pewne różnice między FFR i iFR, to jednak w dużym badaniu klinicznym opartym na wynikach nie ustalono jeszcze, czy takie różnice mają znaczenie kliniczne.8-10 Celem tej próby było zbadanie, czy IFR nie jest gorsze od FFR z w odniesieniu do późniejszych wyników klinicznych u pacjentów, którzy mają wskazania do fizjologicznej oceny zwężenia tętnic wieńcowych. Metody
Wersja próbna
Natężenie bezzwłocznej fali w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową lub zespołem ostrej choroby wieńcowej (iFR-SWEDEHEART) było wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym, otwartym badaniem klinicznym, w którym do gromadzenia danych pacjentów wykorzystano kompleksowe rejestry krajowe , randomizacja i obserwacja. Projekt badania został wcześniej zgłoszony.11 Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską i zostało zatwierdzone przez rady ds. Oceny etycznej w Szwecji, Danii i Islandii. Proces został sfinansowany z nieograniczonego grantu badawczego od Philips Volcano, który nie miał żadnej roli w projektowaniu procesu ani w gromadzeniu, analizowaniu ani raportowaniu danych.
Administracja próbna, gromadzenie danych i zarządzanie nimi, analizy statystyczne i centralne rozstrzyganie były prowadzone przez personel w Uppsala Clinical Research Center, Uppsala, Szwecja. Proces został opracowany przez autorów, którzy napisali wszystkie szkice manuskryptu i podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Autorzy zapewniają rękojmię i kompletność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu próbnego, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Rejestracja na podstawie rejestru
Wszyscy pacjenci, którzy zostali włączeni do badania, zostali włączeni do szwedzkiego rejestru angiografii i angioplastyki naczyń wieńcowych (SCAAR, szczegółowe informacje znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem). Rejestr zawiera dane dotyczące pacjentów ze wszystkich 30 centrów interwencji wieńcowej w Szwecji i z Islandii; jest finansowany wyłącznie przez krajowe władze służby zdrowia i zapewnia natychmiastową i ciągłą informację zwrotną na temat procesów i środków opieki jakości. Ośrodek w Danii również uczestniczył w badaniu i wprowadził wszystkie istotne dane do SCAAR. Wszystkie dane wyjściowe i proceduralne wprowadzono online bezpośrednio do rejestru, jak opisano wcześniej.12
Populacja pacjentów
Do włączenia włączono pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, niestabilną dusznicą bolesną lub zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), u których wystąpiła wskazana fizjologicznie ocena uszkodzenia wieńcowego (z 40-80% zwężeniem w badaniu wizualnym). U pacjentów z podejrzeniem stabilnej dławicy można było ocenić każde uszkodzenie; u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub NSTEMI oceniano tylko uszkodzenia naczyń niekontrolowanych, a uszkodzenia powodowane przez winowajcę były zarządzane zgodnie ze wskazaniami klinicznymi. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. (Dalsze szczegóły dotyczące kryteriów włączenia i wykluczenia znajdują się w Dodatku uzupełniającym).
Randomizacja
Korzystając z platformy internetowej w SCAAR, losowo przydzieliliśmy pacjentów do rewaskularyzacji prowadzonej przez iFR lub FFR
[patrz też: cyklopiroksolamina, poradnia kardiologiczna kielce, promazyna ]

Tags: , ,

No Responses to “Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad”

 1. Oskar Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: blogi[...]

 2. Grzegorz Says:

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 3. Filip Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: odżywka do włosów[...]

 4. Emil Says:

  wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina poradnia kardiologiczna kielce promazyna