Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

W badaniu FAME zapisano tylko pacjentów z potwierdzoną chorobą wielonaczyniową na podstawie oceny angiograficznej, a 63% zmian miało znaczenie hemodynamiczne.2 W naszym badaniu zamierzaliśmy uwzględnić każdego pacjenta ze wskazaniem oceny zmian kierowanych fizjologicznie, a u większości pacjentów wystąpiła jednonaczyniowa choroba wieńcowa. Niskie wskaźniki zmian istotnie hemodynamicznych, które obserwowaliśmy, najprawdopodobniej odzwierciedlają stosowanie oceny kierowanej fizjologicznie w aktualnej praktyce klinicznej, głównie w przypadku zmian naczyniowych o pośrednim nasileniu. Wykazano, że PCI sterowana za pomocą FFR jest lepsza niż PCI sterowana angiograficznie w odniesieniu do wyników klinicznych. 2 ,3,, 20 Pomimo dowodów przemawiających za stosowaniem FFR i pomimo zalecenia klasy Ia zgodnie z wytycznymi American College of Cardiology Foundation- Stowarzyszenie Amerykańskie Serce – Towarzystwo Angiografii i Interwencji w Układzie Krążenia w celu oceny stenozy o pośrednim nasileniu, 21,22, kliniczne przyjęcie FFR jest niskie. 23 Może to wynikać częściowo z tego, że stosowanie adenozyny w laboratorium cewnikowania rzadko wiązało się z powikłania.24-26 Na podstawie ustaleń zaobserwowanych w naszym badaniu, iFR, który pozwala na ocenę zmian chorobowych bez użycia adenozyny, może potencjalnie zwiększyć stosowanie oceny kierowanej fizjologicznie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, większość którego nadal poddaje się angiograficznej ocenie nasilenia zmian.
Granicę nieinfuerity wynoszącą 3,2 punktu procentowego dla różnicy w częstości zdarzeń wybrano na podstawie oczekiwanego współczynnika zdarzeń wynoszącego 8% w grupie FFR. Ta wartość graniczna odpowiada granicy nonności równej 1,40 dla współczynnika hazardu, co jest zgodne z limitem stosowanym w innych dużych wynikach badań sercowonaczyniowych o wzorze nonngoriority.27-29 W naszym badaniu ogólne wskaźniki zdarzeń były niższe niż oczekiwano. Chociaż wyniki prób pokazały, że iFR był nie gorszy od FFR, niższe wskaźniki zdarzeń oznaczały, że ustalony limit granicy niepowodzeń wynoszący 3,2 punktu procentowego pozwolił na bardziej hojny przedział ufności dla współczynnika ryzyka, co stanowi ograniczenie badania.
Należy również odnotować inne ograniczenia próbne. Po pierwsze, CABG było dozwolone jako procedura rewaskularyzacji, jeśli była wskazana klinicznie. Ponieważ dane potwierdzające kliniczną korzyść z zastosowania wskazówek FFR w CABG są ograniczone, włączenie do badania pacjentów leczonych CABG może być uznane za ograniczenie. Po drugie, zgłaszanie ciągłej zmiennej biologicznej, takiej jak iFR lub FFR, w dychotomiczny sposób (tj. Powyżej lub poniżej progu) może ominąć kliniczne informacje z procesu decyzyjnego i stanowi ograniczenie klinicznego zastosowania próby. Wreszcie, lekarze leczący i pacjenci byli świadomi zadań grupowych, które potencjalnie mogły doprowadzić do uprzedzenia w decyzji o przeprowadzeniu nieplanowanej rewaskularyzacji.
Podsumowując, wśród pacjentów ze wskazaniem do fizjologicznie ukierunkowanej oceny zwężenia tętnic wieńcowych, strategia rewaskularyzacji kierowana przez iFR była nie lepsza niż strategia rewaskularyzacji kierowana przez FFR w odniesieniu do częstości poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowych w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu leczenia. procedura.
[przypisy: oddawanie krwi warunki, poradnia kardiologiczna kielce, kolonoskopia częstochowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad 7”

 1. Piotr Says:

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 2. Zesty Dragon Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu poznań psychiatra[...]

 3. Mr. 44 Says:

  Wszystko na kasę chorych

 4. Albert Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: mięśnie[...]

 5. Electric Player Says:

  Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

 6. Mateusz Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do cennik implantów[...]

 7. Piotr Says:

  Witam ,choruje już 12 lat 

Powiązane tematy z artykułem: kolonoskopia częstochowa oddawanie krwi warunki poradnia kardiologiczna kielce