Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Wskaźniki nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego, nieplanowanej rewaskularyzacji i rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem również nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami. Jeden potwierdzony przypadek zakrzepicy w stencie wystąpił w grupie iFR, a dwa potwierdzone przypadki wystąpiły w grupie FFR. Restenozę obserwowano u 1,9% pacjentów w grupie iFR i 1,8% w grupie FFR (p = 0,87). Dyskomfort w klatce piersiowej podczas zabiegu zgłaszało 3,0% pacjentów w grupie iFR i 68,3% pacjentów w grupie FFR (P <0,001). Dyskusja
U pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną, niestabilną dławicą piersiową lub NSTEMI, którzy mieli wskazania do fizjologicznie ukierunkowanej oceny zwężenia tętnic wieńcowych, strategia rewaskularyzacji kierowana przez iFR była nie lepsza niż strategia rewaskularyzacji kierowana przez FFR w odniesieniu do częstości występowania poważnych niekorzystnych wyników sercowych. i było związane z mniejszym dyskomfortem w klatce piersiowej. Nasze główne ustalenia są podobne do tych, które zostały opisane w czasopiśmie Davies i wsp.16
Znacznie więcej uszkodzeń oceniano w grupie iFR niż w grupie FFR. Możliwe, że dyskomfort w klatce piersiowej związany z adenozyną, który wystąpił podczas pomiarów FFR, spowodował, że lekarze prowadzący leczenie byli mniej skłonni do badania dodatkowych zmian u pacjentów z chorobą wielonaczyniową. Sugeruje to, że przestrzeganie protokołu w grupie FFR było suboptymalne ze względu na spodziewane skutki uboczne adenozyny.
Znacznie więcej uszkodzeń oceniono jako istotne hemodynamicznie w grupie FFR niż w grupie iFR. W wyniku tego zaobserwowano niewielką różnicę między dwiema grupami pod względem liczby wszczepionych stentów. Różnica w liczbie zmian ocenianych jako istotne hemodynamicznie prawdopodobnie będzie związana z różnicami pomiędzy iFR i FFR w zakresie klasyfikacji zmian. Poprzednie badania wykazały 80-85% zgodność między IFFR i FFR w klasyfikacji zmian jako istotnej hemodynamicznie, gdy próg IFR wynosi 0,89.8-10 Spór między metodami zwykle występuje, gdy stopień zwężenia znajduje się w zakresie pośrednim , blisko progu 8-10 Ta zmienność prawdopodobnie nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki kliniczne, ponieważ obserwowane wskaźniki zgonu i zawału mięśnia sercowego są niskie w populacjach pacjentów z wartościami FFR bliskimi progiem 0,80-3,17.
Dane sugerują, że w przypadkach, w których iFR i FFR klasyfikują zmiany inaczej, to iFR jest dokładniejszym miernikiem. W badaniu JUSTIFY-CFR (Połączone ciśnienie tętnicze i analiza przepływu w celu określenia charakterystyki diagnostycznej podstawowych i hiperamicznych wskaźników czynnościowej oceny natężenia i natężenia przepływu naczyń wieńcowych), iFR lepiej zgadza się z rezerwą przepływu wieńcowego niż FFR.5. Ponadto stwierdzono FFR bardziej prawdopodobne jest przeszacowanie ostrości niż iFR, najprawdopodobniej dlatego, że przekrwienie powoduje spadek ciśnienia poniżej progu FFR równy 0,80 w zmianach o nasileniu pośrednim pomimo prawidłowego przepływu wieńcowego. Poprzednie badania walidacyjne iFR, w których inne wskaźniki niedokrwienia zostały użyte jako referencje, wykazały, że dokładność diagnostyczna iFR jest podobna lub lepsza niż w badaniach FFR.4-7 Walidacja FFR wykazała, że FFR może korelować lepiej z innymi wskaźnikami niedokrwienia, gdy próg wynosi 0,75, a nie 0,80.18,19. Próg FFR, który był stosowany w naszym badaniu, mógł nie być optymalny, chociaż był to próg stosowany w FAME (Fractional Flow Reserve versus Angiography w przypadku oceny Multivessel) i FAME 2.2.3
Udział ocenianych zmian, które były istotne hemodynamicznie, był niski w obu grupach
[podobne: kolonoskopia częstochowa, neurolog od czego, cystouretrografia mikcyjna ]

Tags: , ,

No Responses to “Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad 6”

 1. Dropkick Says:

  Ciekawe kto finansuje takie projekty ?

 2. Fast Draw Says:

  Article marked with the noticed of: wypadanie włosów[...]

 3. Zesty Dragon Says:

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

 4. Old Orange Eyes Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu usg kraków prywatnie[...]

 5. Grzegorz Says:

  Boli mnie ostanio brzuch strasznie.

Powiązane tematy z artykułem: cystouretrografia mikcyjna kolonoskopia częstochowa neurolog od czego