Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Rejestracja, Randomizacja i follow-up.FFR oznacza rezerwę przepływu frakcyjnego, wskaźnik chwilowego braku fali iFR oraz szwedzką Angiography and Angioplasty Registry SCAAR. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Badanie przeprowadzono w 13 szpitalach w Szwecji, szpitalu w Danii i szpitalu w Islandii. W okresie próbnym (od maja 2014 r. Do października 2015 r.) W badaniu wzięło udział 20,3% pacjentów, którzy zgłosili do szpitali próbnych stabilną dusznicę bolesną, niestabilną dławicę piersiową lub NSTEMI. W badaniu wzięło udział 2037 uczestników; 1019 zostało przypisanych do grupy iFR, a 1018 do grupy FFR. Dane dla 18 pacjentów zostały wyłączone z analiz, ponieważ ci pacjenci otrzymali nieprawidłowe przypisanie do grupy lub mieli niedopuszczalne skutki uboczne związane z adenozyną lub z powodu problemów technicznych lub z innych powodów; dane dla pozostałych 2019 pacjentów zostały uwzględnione w analizach (ryc. 1). Obie grupy były podobne pod względem czynników ryzyka, wskazania do angiografii, stopnia choroby wieńcowej oraz cech klinicznych i demograficznych (tab. 1). Średni wiek wynosił 68 lat, a 21,8% pacjentów miało cukrzycę, 62,0% miało stabilną dławicę piersiową, a 33,0% miało zawał mięśnia sercowego.
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka proceduralna w populacji pop-protokołów. Charakterystykę przebiegu procesu dla dwóch grup próbnych przedstawiono w Tabeli 2. Łącznie 1568 zmian (1,55 zmian na pacjenta) oceniono w grupie iFR, a 1436 (1,43). uszkodzenia na pacjenta) zostały ocenione w grupie FFR (P = 0,002). Średnia (. SD) iFR wynosiła 0,91 . 0,10, a średnia FFR wynosiła 0,82 . 0,10. W grupie iFR 29,1% zmian miało znaczenie hemodynamiczne, w porównaniu z 36,8% zmian w grupie FFR (P <0,001). Rewaskularyzację przeprowadzono u 536 pacjentów w grupie iFR oraz u 569 pacjentów w grupie FFR (P = 0,11). Główną rewaskularyzacją była PCI, u 81,4% pacjentów poddanych rewaskularyzacji.
Pierwotny punkt końcowy
Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla Pierwotnego Punktu Końcowego. Wyróżnione są krzywe Kaplana-Meiera dla łącznego ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub nieplanowanej rewaskularyzacji w ciągu 12 miesięcy po procedurze indeksowania. Wstawka pokazuje te same dane na powiększonej osi y.
Tabela 3. Tabela 3. Punkty końcowe po 12 miesiącach w populacji pop-protokołu. Żaden z pacjentów nie przeszedł badania kontrolnego. Pierwotne zdarzenie końcowe wystąpiło u 68 z 1012 pacjentów (6,7%) w grupie iFR oraz u 61 z 1007 (6,1%) w grupie FFR (różnica w częstości zdarzeń, 0,7 punktu procentowego, 95% przedział ufności [CI] , -1,5 do 2,8; P = 0,007 dla nie gorszej jakości) (rysunek 2). Górny limit dwustronnego 95% przedziału ufności dla różnicy w częstości zdarzeń mieścił się w uprzednio określonym marginesem nierówności wynoszącym 3,2 punktu procentowego. Współczynnik hazardu oszacowany przy użyciu nieskorygowanego modelu regresji Coxa wynosił 1,12 (95% CI, 0,79 do 1,58, P = 0,53) (Tabela 3). W analizach podgrup nie wykryto znaczącej niejednorodności efektu leczenia (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym).
Dodatkowe punkty końcowe
Liczba zgonów z jakiejkolwiek przyczyny po 12 miesiącach nie różniła się istotnie pomiędzy grupą iFR (15 zgonów, w tym 8 z przyczyn sercowo-naczyniowych) a grupą FFR (12 zgonów, w tym 6 z przyczyn sercowo-naczyniowych) (P = 0,57) (Tabela 3 )
[hasła pokrewne: leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa, lekarz medycyny pracy warszawa centrum, euromedic cennik ]

Tags: , ,

No Responses to “Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad 5”

 1. Ida Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: odżywka do włosów[...]

 2. Magdalena Says:

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

 3. Waylay Dave Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do odżywki proactive[...]

 4. Houston Says:

  Prośbę o podanie nazwy ziół

 5. Kinga Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: optyk pszczyna[...]

 6. Mr. Fabulous Says:

  Też tak miałam ostatnio

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa lekarz medycyny pracy warszawa centrum