Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Anatomia patologiczna (histopatologia). Pewnym potwierdzeniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Anatomia patologiczna (histopatologia). Pewnym potwierdzeniem za- sady, że w psychonerwicach góruje rola kory mózgowej nad czynnościami między- mózgowia, mógłby być fakt, że nie udało się dotąd znaleźć w ośrodkach podkoro- wych podłoża histopatologicznego. Opalski zwraca uwagę na różnice, jakie zachodzą w obrazie klinicznym cierpień pochodzących ze zmian anatomopatologicznych pod- wzgórza, międzymózgowia i śródmózgowia oraz nerwic wegetatywnych. W nerwi- cach nie występują mianowicie objawy znamienne dla wymienionych chorób orga- nicznych, np. zaburzenia przemiany tłuszczowej, węglowodanowej, zmiany drugo- rzędnych cech płciowych itp. Z drugiej strony tak częsty W nerwicach lęk nie jest częstym objawem w organicznych chorobach podwzgórza. Mimo to i mimo ujem- nych wyników badań histopatologicznych rozmaite typowe zaburzenia wegetatywne w nerwicach wiązać trzeba czynnościowo z podwzgórzern.. np. napadowe objawy sercowo-naczyniowe, zaburzenia naczynioruchowe: bladość, nawały krwi do głowy, plamy naczynioruchowe, dermografizm, zaburzenia potowydzielnicze, jak zimny pot, urina spastica, napady biegunek pod wpływem wzruszenia, drżenie rąk itd. Nawet cykliczność dobowa objawów dałaby się wywieść z wadliwych czynności ośrodka snu. Opalski przypuszcza, że w nerwicach mogłoby chodzić o innego typu uszko- dzenia, czynności podwzgórza. Wiążą się one przyczynowo z dolegliwościami pod- mictowymi, na: których czoło wysuwają się lęk i zmiana nastroju. Poza tym nie należy zapominać o korowej reprezentacji czynności wegetatywnych, której podlega aparat wykonawczy międzymózgowia. [hasła pokrewne: , odzież termoaktywna, Siłownie zewnętrzne, olejek kokosowy na włosy ]

Tags: , ,

Comments are closed.