Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Alkohol tylko z powodu swo-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alkohol tylko z powodu swo- jego rozpowszechnienia uchodzi za jedyny czynnik etiologiczny. Znanym nam jest przypadek ostrej halucynozy wywołany narkozą eterową. Ten sam osobnik za drugim razem przeszedł taką samą psychozę pod wpływem alkoholu. W in- nym wreszcie przypadku obserwowaliśmy podobny obraz kliniczny, po za- truciu siarkowodorem. Podobnie jak o majaczeniu drżennym, tak i o ostrej halucynozie alkoholowej słyszy się czasem zdanie, że pojawić się ona może wskutek nagłej wstrzemięźliwości w piciu. Nie ma podstaw, jak radzą niektó-: rzy, aby leczyć psychozy alkoholowe dalszym podawaniem napoju alkoholo wego. Natomiast interniści mogą mieć słuszność jeśli twierdzą, że najlepsz środkiem nasercowym w psychozach alkoholowych bywa alkohol. Obraz kliniczny ostrej halucynozy alkoholowej, choza wybucha zawsze nagle, czasem po krótkotrwałych zwiastunach neurastenicznego. Zwiastuny te trudno jest odróżnić od zwykłych narze. hipochondrycznych, którymi alkoholicy starają się usprawiedliwić swoją ko- nieczność picia. Typowym objawem są liczne omamy słuchowe, doznawane w postaci udra- matyzowanych rozmów o chorych. Chory np. budzi się w nocy i z przerażeniem słyszy głośne rozmowy na ulicy, z których dowiaduje się, że bandyci zamie- rzają go w okrutny sposób zamordować, okaleczyć, zamęczyć. Głosom tym towarzyszą wyraźne współomamy: zajeżdżają wozy i słychać rżenie koni, warczą “motory, psy szczekają, słychać szczęk broni, repetowanie karabinów, potem ciężkie kroki po schodach, dobijanie się kolbami i butami do drzwi. Rozmowy toczą się o chorym, co jest znamienne: powiesimy tego pijaka, przedtem wy- łupimy mu oczy, kości mu się połamie temu łajdakowi … itd. Wśród ordynar- nych przezwisk i przekleństw słychać wyłamywanie drzwi. Chory nie posiada się ze strachu. Jego zwężona do ostateczności świadomość skupiona jest tylko na drzwiach. Gdy przypadkiem ktoś niewiriny te drzwi otworzy, chory rzuca się na niego z przygotowanym nożem. Chory czasem czując się osaczony zaba- rykadowuje się lub wyskakuje z okna bez względu na wysokość. Próbom obezwładnienia go stawia zaciekły opór, Dialogi przebiegają czasem w ten sposób, że wytwarzają się dwa obozy, jedni są przeciw niemu, drudzy biorą go w obronę. Sam chory jest biernym słuchaczem, który truchleje ze strachu. Groźby zwracają się także przeciwko najbliższym krewnym chorego. Czasem głosy ludzkie bywają rytmiczne w takt tętna lub zegara: skurczybyk, skurczy- byk, skurczybyk. Niekiedy chorzy słyszą głośno wypowiadane ich własne myśli albo odpowiedzi na nie. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, oczyszczalnie przydomowe, stomatologia Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.